Duiven, kraaien, kauwen, ganzen, spreeuwen, marterachtigen

Voor bovenstaande soorten treedt de Flora en Faunawet in werking. Wij beschikken over de nodige ervaring en ontheffingen om u van dienst te kunnen zijn bij het aanbrengen van (vogel)wering. Hierbij kunt u denken aan netten, afschrikken, verjagen, laserlichten, elektrische (niet dodelijke) shockwering, wegvangen en gereguleerd en vergund afschot.

“Het opheffen van overlast door duiven”Arnout Rinkes | Oost West Ongediertebestrijding en Bescherming Vastgoed

Neem direct contact op met één van onze vestigingen