Huiszwam & kelderzwam

Het bestrijden van huiszwam en kelderzwam gebeurt over het algemeen op de volgende wijze:

  • Inspectie uitvoeren naar de aard van de aantasting a.d.h.v. monstername, houtonderzoek, vochtmetingen van materiaal en omgeving, camera-inspectie.
  • Het verwijderen van het vruchtlichaam en het mycelium (haarwortels) tot 1 meter buiten de zichtbare aantasting. In geval van hout betekent dit in de meeste gevallen geheel vervangen van de houten delen en het zowel curatief als preventief met een toegelaten fungicide behandelen. In geval van metselwerk of beton volstaat doorgaans het afsteken van stucwerk, schoonbranden of -borstelen, waarna het materiaal sprongsgewijs tot 2/3 diepte wordt ingeboord en geïnjecteerd met een toegelaten fungicide
  • In kruipruimtes dient de toplaag van het zand eveneens vervangen en behandeld te worden.
  • De zwamproblematiek is ALTIJD vocht gerelateerd. Buiten het verwijderen en behandelen van de zwam en de schimmelsporen dient dus vooral de oorzaak van het vochtprobleem te worden weggenomen. Denk aan lekkende riolering of waterleiding, hoge grondwaterstand, ventilatie etc.
“Zwambestrijding”Arnout Rinkes | Oost West Ongediertebestrijding en Bescherming Vastgoed

Neem direct contact op met één van onze vestigingen