Wespen, vliegen & muggen

Het bestrijden van overlast door vliegende insecten kan op de volgende manieren:

  • Vaststellen wat de overlast veroorzaakt; een wespenbestrijding is het meest doelgericht uit te voeren aangezien wespen met het hele volk in een nest leven. Vaak in de spouw, achter een boeiboord of onder de dakpannen. Een behandeling met een toegelaten middel heeft in de meeste gevallen direct en definitief resultaat. Wespen zijn echter nuttige dieren en als er geen overlast ondervonden wordt, is het niet wenselijk ze te bestrijden
  • In geval van vliegen of muggen is het zaak vast te stellen om wat voor soort het gaat. Een overwinterende klustervlieg geeft andere overlast dan bijvoorbeeld een aasvlieg. In alle gevallen geldt dat het wegvangen en bestrijden alleen zin heeft als de juiste weringsmaatregelen getroffen worden, zoals het plaatsen van horren en wegnemen van aantrekkelijke stoffen. Denk hierbij aan het regelmatig legen en schoonhouden van vuilnisbakken en containers, tijdig weggooien van organische materialen zoals koffieprut en fruitresten, afdekken van etenswaren bij bereiding etc.
  • Een aparte groep vinden we in rioleringen, bijvoorbeeld latrinevliegen en motmuggen. Bij overlast van de laatste soort blijkt er al te vaak een defect aan de riolering te zijn (afgebroken i.v.m. doorhangen of overbelast door verstopping) , controleer ook de watersloten in bijvoorbeeld schrobputten. Ook hier geldt dat een reparatie aan de basis van de oplossing moet liggen. Daarna het verwijderen van de organische ontwikkelingsbron en pas dan het bestrijden van de vliegen middels vernevelen met een toegelaten middel of anderszins
  • Steekmuggen ontwikkelen zich in stilstaand water. Als de ontwikkelingsbron verwijderd kan worden (scheef hangende dakgoot, bloempotten, emmers, kinderspeelgoed) heeft dat al voldoende effect. Bij grotere oppervlakten ( mestkelders of kruipruimtes vol water) kan een behandeling met parafine-olie uitkomst bieden
“Eikenprocessierups”
Na een spoedoproep van een verzorgingshuis kwam onze specialist Ormel Boomverzorging om de overlast weg te nemen.
https://www.ormelboomverzorging.nl/ Raymond Reusen | Reusen Bedrijfshygiëne
“Overwinterende klustervliegen”Raymond Reusen | Reusen Bedrijfshygiëne

Neem direct contact op met één van onze vestigingen